Sikkerhed i luften

At rejse med fly er den sikreste transportform næst efter tog. De nationale krav til det enkelte flyselskab er de samme, hvad enten vi taler om nationale selskaber som British Airways og SAS eller lavprisselskaber som EasyJet og Ryan Air samt charterselskaber som Thomas Cook Airlines.

Det største problem i Europa er det store antal militære luftområder, hvor der ikke tillades gennemflyvning af civile fly. Det er en reminiscens fra den kolde krig, som der arbejdes på at få ændret. Det manglende luftrum skaber hvert år store forsinkelser i flytrafikken over Europa.

Det enkelte land har i dag sit eget styringssystem og koordinerer dette via centraler forskellige steder i Europa. Inden for de næste år bliver der etableret et net, der gælder for hele EU. Det vil give langt større muligheder for vækst og større sikkerhed. Denne nye struktur vil bringe EU på samme niveau som USA.

Warszawa konventionen sikrer erstatning til de efterladte i tilfælde af en ulykke. Denne konvention er underskrevet af samtlige flyselskaber i verden og danner et ensartet regelsæt for udbetaling af erstatning.

I den forbindelse er identifikationen af de rejsende afgørende for udbetalingen. Hvis der er uoverensstemmelse mellem billettens navn og passet eller den rigtige identitet, kan det i værste tilfælde medføre manglende udbetaling!