Projekt rejser og stor indkøb

Projekt rejser!

Mange virksomheder i Danmark er projektorienterede og får større ordrer i udlandet. Derfor har vi udviklet systemer, der kan styre sådanne projekter fra start til slut!

 • Inden projektet vindes, modtager projektchefen introduktion og spørgeskema, der relaterer sig til rejserne.
 • Når informationerne er modtaget af os, gennemfører vi forhandlingerne med de mest relevante leverandører.
 • Når priser og betingelser foreligger, præsenteres de for projektchefen.
 • Projektchefen vælger derefter de tilbud, der passer bedst ind i hele projektet.
 • Vi sikrer, at aftalerne indgås og opdateres i vores informationssystem.
 • Vi følger op med diverse status under projektforløbet.
 • Når projektet afsluttes, modtager projektchefen en rapport, der inkluderer forslag til forbedring til næste projekt.

Stor indkøb!

Vi har valgt at bruge den samme struktur som ved projektrejser, da det er de samme processer, der skal gennemføres. Her er blot tale om ”projekter”, der løber over flere år.

 • Vi analyserer virksomhedens rejsemønster og udvælger de destinationer, hvor der kan opnås ekstra fordelagtige priser.
 • Når vi har gennemført dette, forelægger vi planen for virksomheden til godkendelse.
 • Vi gennemfører forhandlingerne med leverandørerne enten selv eller med en repræsentant fra virksomheden.
 • Når priser og betingelser foreligger, præsenteres de for virksomheden til godkendelse.
 • Når godkendelsen foreligger, indgås de endelige aftaler med leverandørerne.
 • Vi følger op på aftalerne og rapporterer til virksomheden.
 • Vi fornyr aftalerne efter opfølgning og anbefaler eventuelt skift af leverandør.