Loyalitets programmer

Siden SAS som det første europæiske luftfartsselskab indførte deres loyalitetsprogram i 1992, er resten af Europas flyselskaber fulgt efter. Det skyldtes, at alle de amerikanske luftfartsselskaber i USA med succes havde indført disse programmer tidligere.

Loyalites programmerne skaber og har skabt problemer for den rejsende i forhold til virksomheden, der betaler for transporten, hotelopholdet, billejen og kreditkortet. På den ene side skal den rejsende bruge det selskab, der opfylder virksomhedens behov bedst, på den anden side har den rejsende stor præference for det selskab, der giver den største mulighed for optjening af bonuspoint til rejser eller anden belønning.

Det fortsatte pres på priserne vil utvivlsomt betyde forringelse af disse bonussystemer. Om nogle år vil der formodentlig blive situationer, hvor selskaberne må stoppe disse loyalitets programmer af økonomiske grunde. Yderligere har skattevæsenet skærpet kontrollen af brugen af bonuspointene.

Vi har følgende råd til Deres rejsepolitik:

  1. Sørg for at pointene tilfalder virksomheden og ikke den enkelte rejsende. Det er herefter op til virksomheden at bestemme, om den rejsende skal have lov til at udnytte pointene privat.
  2. Det skal være klart, at virksomhedens tarv skal tilgodeses, før det selskab, der giver gode points.
  3. Hvis reglerne brydes uden godkendelse, svarer det til tyveri.
  4. Brug eventuelt gevinster til udlodning til julefrokosten.
  5. Vælg leverandører uden bonus programmer eller programmer, der er svære at udnytte.