CSR

 

Virksomhedens sociale ansvar

Vi værdsætter de omgivelser, vi arbejder i, og de mennesker og det lokalsamfund, der støtter vores bestræbelser i at tage et socialt ansvar. Overalt, hvor vi gør forretning, afspejler vores miljømæssige tiltag og sociale initiativer den reelle vilje hos vores medarbejdere og virksomheder til at gøre en stor forskel.

 

Vores opfattelse af verden

Hos FCM tager vi vores ansvar som global virksomhedsborger meget alvorlig. Vores engagement i socialt ansvar (CSR) ses i alt, hvad vi foretager os.

  • Vi opererer i fuld overensstemmelse med de miljølove, som gælder i de enkelte lande.

  • Vi gør det til en prioritet at sikre, at vores aktiviteter og bedrifter tager sigte på at forebygge og effektivt håndtere eventuelle indvirkninger på miljøet.

  • Vi tager alle hensyn til miljømæssige tiltag og standarder for branchens leverandører, som vi indgår partnerskaber med for på at sikre, at deres tiltag lever op til vores egne høje niveauer.

  • Internt bestræber vi os på at fungere så effektivt som muligt i vores forbrug af energi og materialer, hvilket betyder, at vi reducerer vores CO2-udledning og affaldsmængder.

FCM's stærke engagement i CSR-initiativer er kendetegnet ved, at vi "giver tilbage" til de lokalsamfund, vi arbejder i. Vores verdensomspændende FCM Community-program er baseret på tre grundlæggende typer af CSR-aktivitet:

 

  • FCM Care – Er vores støtte til lokalsamfundene gennem sundhedsrelateret, velgørende arbejde, bygning af boliger for socialt belastede familier og støtte til lokale hospitaler, børnehjem og skoler.

 

  • FCM Corporate Innovator – Hvor vi fokuserer på at støtte internt i vores virksomhed. Eksempelvis deltager FCM i nogle områder i uddannelsesprogrammer for forretningsrejser og andre initiativer, der sigter mod at fremme og udvikle morgendagens ledere.

 

  • FCM Sustainable Futures – Er vores støtte til miljøet og naturressourcerne i de lokalsamfund, hvor vi driver forretning. FCM Sustainable Futures omfatter også daglige procedurer, som bidrager til at understøtte vores egen miljøpolitik.